کلاس آنلاین
نرم افزار برگزاری کلاس آنلاین
کلاس آنلاین
نرم افزار برگزاری کلاس آنلاین

مقایسه فرق آزمون عملکردی و مدادکاغذی

آزمون ها به روش های مختلفی برگزار میشود که دو نوع پرکاربرد آن که یکی از آن ها به عنوان آزمون مداد کاغذی و دیگری آزمون عملکردی، یاد میشود. در این مقاله قصد داریم مقایسه فرق آزمون عملکردی و مدادکاغذی را برای شما بیان کنیم. آزمون مداد کاغذی خود دارای انواع مختلفی میباشد.

آزمون مداد-کاغذی

انواع آزمون های مداد-کاغذی

موارد کاربرد آزمون مداد – كاغذی

  1. اندازه‌گیری دانش كلی
  2. محفوظات تحصیلی دانش آموز
  3. درك تحصیلی دانش اموز
  4. فهم آموخته‌های تحصیلی دانش‌آموز

این آزمون ها بیشتر جنبه ی صحیح و غلط بودن را در نظر میگیرند و دانش اموز فقط همه چیز را به خاطر میسپارد. درواقع هیچ نقشی در پیشرفت علم نیز ایفا نمیکنند. و توانایی خود سنجی و اندیشه ورزی خود را از دست میدهند. با همه ی این تفاسیر در چند قرن اخیر تلاش کرده اند این آزمون ها را در رده های پیشرفته تری برگزار کنند. 

با توجه به این مسئله در مقایسه ی آزمون عملکرد با مداد کاغذی باهم بسیار متفاوت هستند. این تفاوت در ماهیت این آزمون ها میباشد که به صورت چشمگیر و بسیار مشخصی قابل تعریف میباشد. ولی باید توجه داشته باشید که آزمون عملکردی ارزش آزمون مداد کاغذی کلاس را از بین نبرد. چرا که معلم برای دریافت نتیجه و بازخورد از کلاس باید از آزمون مداد-کاغذی استفاده کند. بنابراین هردو نوع آزمون برای سنجش میزان سطح دانش آموزان نیاز است.

آزمون عملکردی

 مقایسه فرق آزمون عملکردی و مدادکاغذی

ویژگی‌ها

محتوای ابزار

سطح درگیری شناختی

تهیه و اجرای ابزار

اعتبار و عینیت نتایج

مقایسه آزمون مداد کاغذی با آزمون عملکردی

مشاهده ‌یادگیری


مقالات مشابه

آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1402 و 1401 کنکور آزمایشی چیست؟ بهترین مدرسان فیزیک کنکور بهترین مدرسان شیمی ایران بهترین مدرسه های کنکور تهران یک نمونه آزمون مداد کاغذی آزمون مداد-کاغذی چیست؟ بهترین مراکز برگزاری آزمون آزمایشی کنکور اسامی بهترین موسسات کنکور تهران کدامند؟ فرق آزمون آنلاین و آزمون آفلاین در مدیار چیست مدیار بهترین آزمون ساز آنلاین رایگان نمره ی مستمر چگونه محاسبه میشود
لیست مقالات