اپلیکیشن آموزشی
سامانه مدیریت یادگیری
اپلیکیشن مدرسه
نرم افزار و سامانه آموزشی

مقایسه تعداد مدارس مشهد اصفهان شیراز تبریز

در این مقاله قصد داریم تا تعداد مدارس مشهد و شیراز و تبریز را با یکدیگر  قیاس نماییم و از آنجایی که میدانیم ، شیراز مرکز استان فارس میباشد مدرسه های بسیار زیادی در این شهر در حال فعالیت میباشند که در تمامی مقاطع مدارس زیادی موجود میباشد. 

طبق آمارهای به دست آمده از وبگاه رشد تعداد مدارس اعم از دولتی  - نمونه - شاهد و غیردولتی در شیراز به ترتیب ذیل میباشد:
تعداد کلیه مدارس در شیراز حدود ۹٬۶۹۶ مدرسه میباشد که به صورت جزیی تر چنانچه بخواهیم بگوییم عبارت است از:  ۴۱۳۴۰  تعداد کلاس درس به طور کلی وجود دارد که به تعداد ۸۹۵۰۴۲ نفر دانش آموز در مدارس شیراز وجود دارد و از این تعداد دانش آموز حدود ۴۴۰۷۰۸ نفر دانش آموز دختر میباشد و  به تعداد ۴۵۴۳۳۴ نفر دانش آموز پسر در شیراز وجود دارد.

سپس به تعداد مدارس شهر مشهد میرسیم که بر اساس آمارهای به دست آمده از سازمان آموزش و پرورش شهر مشهد تعداد کل مدارسی که در استان خراسان رضوی وجود دارد چیزی حدود 11,453 مدرسه میباشد که اگر جزیی تر بخواهیم بگوییم بر اساس این تعداد مدرسه حدود 55.230 کلاس درس وجود دارد و چیزی به تعداد 1.196.634 نفر دانش آموز را در مدارس خود جا داده است  که حدود 585,842 نفر از دانش آموزان دختر بوده و به تعداد 610.792 نفر دانش آموز پسر وجود دارد که در مقایسه این دو شهر با یکدیگر در میابیم که تعداد مدارس مشهد بیشتر از تعداد مدارس شهر شیراز میباشد و هم چنین از نظر تعداد دانش آموزان هم،تعداد دانش آموزان مشهد بیشتر از شیراز است و در اخر یک آماری را از تعداد مدارس تبریز آورده ایم چرا که این سه شهر از شهر های بزرگ ایران میباشند و ما از جهت تعداد مدارس این سه شهر را با یکدیگر قیاس کرده ایم:

تعداد کلیه مدارس در تبریز 8.077 بوده که تقریبا 32.813 کلاس درس در این مدارس وجود دارد و از نظر تعدا کلی دانش آموزان حدود 692.868 نفر دانش آموز در شهر تبریز میباشد که 329.278 نفر دانش آموز دختر و 363.590 نفر دانش آموز پسر در این شهر وجود دارد

تعداد مدرسه های موجود در شهر اصفهان7,329 تعداد مدرسه میباشد
همچنین تعداد كلاس های درس در اصفهان حدود 36,579 كلاس درس است
همچنین به تعداد 840,189 نفر،کل دانش آموزان شهر اصفهان میباشد که از این تعداد ،421,420 نفر دختر بوده  و به تعداد 418,769 نفر دانش آموز پسر وجود دارد که با قیاس این چهارشهر ،همچنان مشهد از نظر تعداد مدرسه و دانش آموز رتبه بالاتر را به دو شهر دیگر دارد و بر اساس تعداد چنانچه بخواهیم تقسیم بندی نماییم عبارت است از : ابتدا شهر مشهد و سپس شیراز و در انتها تبریز و آخرین شهر از نظر تعداد مدرسه و کلاس و دانش آموز ،شهر اصفهان میباشد.

 

 


مقالات مشابه


لیست مقالات